INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAZAR, HAKEM VE ETİKJournal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

YAZARIN SORUMLULUKLARI

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR) için, makaleler güncel literatür ve tartışmalarda araştırma, yenilik, teorik ve / veya pratik anlayışlar sunmaya çalışmalıdır.

Yazarlar, uluslararası bir kitleye hitap ettiklerini bilmelidir. Makaleler orijinal çalışmayı sunmalı ve uygun olan hallerde başkaları tarafından yapılan önemli katkıları kabul etmelidir.

İnceleme için JSHSR'ye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmemelidir. Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir. Bir yazar olarak, herhangi bir şekil, tablo veya başka bir kaynağın metninden alıntı yapmak istiyorsanız, izin vermeniz gerekir. Bu, doğrudan çoğaltmanın yanı sıra "türev üreme" (telif hakkıyla korunan bir kaynaktan önemli ölçüde türeyen yeni bir rakam veya tablo oluşturduğunuz yer) için de geçerlidir.

İlgili yazar her zaman hakem gözden geçirme sürecine katılmaya istekli olmalı ve geri çekilmeleri veya hata düzeltmelerini sağlamakla yükümlü olmalıdır. Tüm yazarların araştırmaya önemli katkıları olması beklenmektedir.

JSHR e-dergisine gönderilen makalenin tüm yasal sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Yayınlanmış makalelerin her türlü telif hakkı JSHSR e-dergisine aittir. Ayrıca, yazarlara telif ücreti ödenmez.

Bir makale 10.000'den fazla kelimeyi ve 35 sayfayı geçmemelidir; Bu sınır; rakamları, referansları ve tabloları da içerir.

YAYIN ETİĞİ VE İNTİHAL POLİTİKASI

JHSRS tarafından tüm yazarların gönderim mektubu imzalaması istenmemektedir. İlgili yazar; yayın etiğine uymaktan sorumludur. Tüm makaleler JSHSR tarafından intihal için kontrol edilir. Yazarlar, kendi kendine intihal dahil olmak üzere, intihalden kaçınmalıdırlar. JSHSR tarafından yayınlanmak üzere benzerlik raporu sonuçları % 25'in üzerinde olan yazılar kabul edilmeyecektir. JSHSR’e gönderilen bildiriler orijinal olmalı ve başka bir yerde yayınlanmak üzere yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır (Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir). % 25'in üzerinde intihal oranına sahip makalelerin bazı durumlarda yayınlanabilmesi derginin inisiyatifindedir.

Yayın kurulu, JSHSR ile yayınlanmış makalelerin yayınlanmasıyla ilgili olası bir araştırma suistimalini tespit etmek ve önlemek amacıyla sunulan makaleleri kapsamlı bir şekilde kontrol edecektir. Bir araştırma görevi kötüye kullanımı tanımlanırsa, editörün ve yorumcuların geri bildirimlerine göre, ilgili yazar, makalelerin geri çekilmesi veya düzeltilmesinden sorumludur.

HAKEM DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

JSHSR 'nin tüm içeriği hakem değerlendirmesine tabidir. JSHSR 'de yayınlanan tüm makaleler editörler kurulu ve gözden geçirme panelinin üyeleri tarafından sıkı bir hakemlik incelemesine tabi tutulmuştur (çift kör hakem değerlendirmesi). Öncelikle editör sunulan makaleleri inceler ve değerlendirir; araştırmanın önemini, yazı formatını ve araştırma kalitesini gösteren uygunluğunu ve kalitesini inceler. Potansiyel, JSHSR yayını için uygunsa, editör bu makaleyi alanında uzman iki hakeme yönlendirir. Her iki gözden geçirmenin geri bildiriminin ardından, yayın reddedilmesi, gerekli revizyonlarla kabul edilir olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmesi seçenekleri mevcuttur. Revizyon veya kabul aşamasından sonra, yayın sırasına alınır.

Gözden geçirenler, hakemlik sürecindeki tüm kararlar için objektiftir. Gönderilen yazılar yayınlanmadan önce gizli olarak ele alınır.

Gözden geçirilmiş geribildirim ve sonuçlar düzeltmeler için ilgili yazara gönderilecektir (gerekirse). Düzenlemeler yayınlamadan önce ilgili yazarlara sunulacaktır. Düzenlenmiş / Revize edilmiş belgeler üç gün içinde yayınevine iade edilmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI İLKELERİ

Araştırmada şeffaflık ve tarafsızlık JSHSR için şarttır. Bu ilkeler, değerlendirme sürecimizde ve yayın kararında sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Makale gönderimleri, olası çıkar çatışmalarını en aza indirgemek için gözden geçirenlere atanır. Yeni meslektaş, ortak yazar veya editörün başkanlığını yaptığı doktora öğrencileri gibi yazar ve yazarlar arasındaki ilişkiler çatışma olarak kabul edilir ve bundan kaçınılır.

TELİF HAKKI VE ERİŞİM

JSHSR bir açık erişim dergisi olup, tüm makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Lisansı koşulları altında dağıtılmakta, üçüncü şahısların materyali herhangi bir ortam veya formatta kopyalayıp yeniden dağıtmasına, malzemeyi yeniden taklit etmesine, dönüştürmesine ve inşa etmesine izin vermektedir. Bu lisans, yazarların ve okuyucuların veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer platformlarda tüm makaleleri, veri kümelerini, grafikleri ve ekleri uygun referans sağlayarak kullanmasına olanak sağlar.

Tüm bireysel makaleler, herhangi bir abonelik / ücret ödemeden okuyuculara açıktır.

ARŞİVLEME

JSHSR yayıncısı, yayınlanan makalelerin ve web sitesinin içeriğinin düzenli olarak elektronik olarak yedeklenmesini sağlar. Yayınlanan tüm makaleler arşivlenmiş veri tabanı ve erişim için kullanılabilir.

YAYINLAMA TAKVİMİ

JSHSR bir yıl içinde aylık çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.