INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAYNAKÇA VE ATIFLARJournal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

APA 6 KRİTERLERİNE GÖRE ATIFLAR ve KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

METİN İÇİ ATIFLAR (GÖNDERMELER)

Yazar Sayısına ve Türüne Göre Gönderme Örnekleri :

Atıf türü

Dil

İlk gönderme

Diğer göndermeler

Parantez içi ilk gönderme

Parantez içi diğer göndermeler

Tek yazarlı çalışma

TR

Doğan (2014)

Doğan (2014)

(Doğan, 2014)

(Doğan, 2014)

ENG

Turner (2014)

Turner (2014)

(Turner, 2014)

(Turner, 2014)

İki yazarlı çalışma

TR

Doğan ve Şencan (2014)

Doğan ve Şencan (2014)

(Doğan ve Şencan, 2014)

(Doğan ve Şencan, 2014)

ENG

Turner ve O’Neill (2014)

Turner ve O’Neill (2014)

(Turner ve O’Neill, 2014)

(Turner ve O’Neill, 2014)

Üç-beş yazarlı çalışma

TR

Doğan, Şencan, Taşkın, Akça ve Al (2014)

Doğan ve diğerleri (2014)

(Doğan, Şencan, Taşkın, Akça ve Al, 2014)

(Doğan ve diğerleri, 2014)

ENG

Turner, O'Neill, Conley, Peter ve Humphries (2014)

Turner ve diğerleri, (2014)

(Turner, O'Neill, Conley, Peter ve Humphries, 2014)

(Turner ve diğerleri, 2014)

Altı ve daha fazla yazarlı çalışma

TR

Doğan ve diğerleri (2014)

Doğan ve diğerleri (2014)

(Doğan ve diğerleri, 2014)

(Doğan ve diğerleri, 2014)

ENG

Turner ve diğerleri (2014)

Turner ve diğerleri (2014)

(Turner ve diğerleri, 2014)

(Turner ve diğerleri, 2014)

Grup çalışması -

Tanımlanmış bilinen bir kısaltması var ise

TR

Yükseköğrenim Kurulu (YÖK, 2013)

YÖK (2013)

(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2013)

(YÖK, 2013)

ENG

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2014)

OECD (2014)

(Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2014)

(OECD, 2014)

Grup çalışması – Grup adının kısaltması yok ise

TR

Türkçe Hacettepe Üniversitesi (2012)

Hacettepe Üniversitesi (2012)

(Hacettepe Üniversitesi, 2012)

(Hacettepe Üniversitesi, 2012)

ENG

Global Libraries (2012

Global Libraries (2012)

(Global Libraries, 2012)

(Global Libraries, 2012)

* İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve bağlacına karşılık olarak and bağlacı ya da & işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde and, soyad ve yıl bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde ise & işareti kullanılır.

Örnek: (Doğan and Şencan (2001)  -  (Doğan & Şencan, 2001)

** İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi kullanılmalıdır.

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı (Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)   İngilizce bir çalışmada Türkçe bir kaynak kullanımı (Nielsen & Borlund, 2011, s. 110)

Yazarı belli olmayan ya da anonim çalışmalar

*Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 2003) şeklinde yapılır

**Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. (2010). Erişim adresi: http://hubo.hacettepe. edu.tr/ gibi Yazarı olmayan resmi belgelere Gönderme (“Hacettepe Üniversitesi Bilgi”, 2010)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması

Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

İkincil Kaynaklar

İkincil kaynağa yapılacak göndermeler aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. Bu örnekte ikincil kaynak (Şencan, 2010)’dur.

Örnek: Doğan’ın çalışmasında (aktaran Şencan, 2010), ...

Klasik Eserler

Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile sürümün (versiyonun) yılı verilir (Aristotle, çev. 1931)

Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. (Balzac, 1836, çev. 1941)

Klasik dini yapıtlar, Yunan ve Roma yapıtları gibi yaygın olarak bilinen önemli klasik yapıtların kaynakça listesinde yer almasına gerek yoktur (Kur’an-ı Kerim 5:3-4)

Bir kaynağın belirli bir bölümüne gönderme yapma

Örnek: (Doğan, 2013, s. 42)    -   Örnek: (Şencan, 2012, Bölüm 4)   -  Örnek: (Şencan, 2012, Tablo 1)

Doğrudan/Dolaylı alıntı yapma

*Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken metin içi göndermede her zaman yazar, yıl ve sayfa aralığı bilgilerine, sayfa numarası olmayan materyallerde ise paragraf numarası bilgisine yer verilmelidir. Eğer doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa gönderme yapılır. Sonrasında ise diğer cümlelere devam edilir.

Örnek:

Kitaplar aracılığı ile çocukların duygusal gelişimi desteklenebilir. Çocuk kendi duygularının başka bireylerde de bulunduğunu ve bunların doğal olduğunu kitaplar ve öyküler aracılığı ile görebilir. “Korku, kıskançlık, öfke, nefret, hırs gibi duygularda ölçüsüzlüğün verdiği zararları fark edip, kontrol altına almak gerektiğini öğrenebilir” (Çılgın, 2006, s. 176). Aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle ilişki kurmanın yollarını fark eder. Çevresine uyum sağlayabilmek ve kabul görebilmek için yapması gerekenleri öğrenebilir (Çılgın, 2006, s. 176).

**Eğer alıntı bir cümlenin sonunda ise, alıntı yapılan kısım tırnak işareti ile bitirilir ve hemen ardından parantez içinde ilgili kaynağa atıf yapılır.

Örnek

Araştırmada belirlenen unsurlara ilişkin mevcut durumu ortaya koyabilmek ve belirlenmiş hipotezlerin doğruluğunu sınamak için “betimleme yöntemi” kullanılmıştır. Betimleme yöntemi ile “olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğu betimlenmeye, açıklanmaya çalışılmaktadır” (Kaptan, 1989, s. 34).

***Eğer doğrudan alıntı 40 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa bu alıntıya yeni bir satırda sol taraftan yarım inç (1,25 cm) içeriden yazarak başlanır. Alıntı yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı yarım inç daha içeriden başlamalıdır. Blok alıntının bitiminde atıf yapılan kaynağa ve sayfa ya da paragraf bilgisine son noktalama işaretinin ardından parantez içinde atıf yapılmalıdır.

Örnek

Betimleme yöntemi, Kaptan (1995) tarafından şu biçimde tanımlanmıştır:

Olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya yöneliktir. Bununla mevcut durumlar, koşullar, özellikler aynen ortaya konmaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” (s. 59).

***Eğer doğrudan alıntının belli kısımları çıkarılıyorsa üç nokta (...) ya da dört nokta (....) kullanılması gerekir. Bir cümle içerisinden çıkarma yapılıyorsa üç nokta, iki cümle arasından çıkarma yapılıyorsa dört nokta kullanılır. Bunlar cümlenin başında ya da sonunda kullanılmaz.

Örnek

“Atıf dizinleri farklı kesimler tarafından farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. …. Ülkelerin bilim politikalarından sorumlu kuruluşlar ise atıf dizinlerindeki verileri performans ölçümü amaçlı kullanmaya başlamışlardır” (Al ve Soydal, 2014, s. 26).

KAYNAKÇA

Tek Yazarlı Kitap

ABISEL, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

ZIZEK, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok Yazarlı Kitap

ABİSEL, N., ARSLAN, U.T., BEHÇETOĞULLARI, P., KARADOĞAN, A., ÖZTÜRK, S.R. & ULUSAY, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Editörlü Kitap

ÖZBEK, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

Editörlü Kitapta Bölüm

KEJANLIOĞLU, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

Birden Çok Baskısı Olan Kitap

STRUNK, W. Jr. & WHITE, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.

Çeviri Kitap

PEARSON, C. S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev., Semra Ayanbaşı), İstanbul: Akaşa.

Kitaptan Çevrilmiş Bölüm

WEBER, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner?s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Yazma Eser

Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih I-II, İstanbul, 1279.

Çok Ciltli Çalışmalar

PFLANZE, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Yazarı Belirtilmemiş Kitap

İmlâ Kılavuzu, (2000). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkçe Sözlük I-II, (1998). 9. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Dergiden Tek Yazarlı Makale

AKTAY, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

SEMERCİOĞLU, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir, 52, 38-39.

Dergiden Çok Yazarlı Makale

BİNARK, F. M. ve ÇELİKCAN, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.

Elektronik Dergiden Makale

CONWAY, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). (varsa doi numarası, yoksa URL verilir.)

DEMPSEY, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html

Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler

KÖPRÜLÜ, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

AKKOYUNLU, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Ansiklopedi

ERSOY, O. (1973). Kağıt. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

BALKANS: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Sözlükler

GERRYMANDER. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster?s.

Yazarı Olmayan Haber Bülteni Yazısı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014. (2015, Ocak). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 18616. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18616

Gazete Yazısı

AKYOL, T. (2019, Nisan). Sosyal Bilim Yazımları, Milliyet.

TOKER, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13.

Çevrimiçi Gazete Yazısı

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/

Resmi Gazete

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gibi resmi belgeler için genel atıf formatı aşağıdaki gibidir:

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6

Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm

Televizyon programı

LONG, T. (Yazar), ve MOORE, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

HUSTON, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Fotoğraf

[Nicolay Andriomenos’un fotoğrafı]. (1325). Belediye Müteferrik Evrak (Demirbaş No. Bel_Mtf_000479), İBB Atatürk Kitaplığı, İBB Kütüphaneleri, İstanbul.

Video

Akan, T. (Yönetmen). (2011). Köy enstitüleri/Bir meçhul öğretmen [DVD]. Tedarik edilebileceği adres: http://www.dr.com.tr/

Müzik Kaydı

SAY, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik.

Çevrimiçi Erişilmiş Harita

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü, Kızılcahamam Bölge Müdürlüğü. (2015). Ankara ili jeoloji haritası

[Harita]. Erişim adresi: http://www.mta.gov.tr/v2.0/bolgeler/kizilcahamam/?id=ankara-ilinin-jeolojisi

Web Sitesi

Internet tüm dünyadaki insanlara belirli konulardaki tartışmalara katılmaları için bloglar, haber grupları, çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları ile elektronik mesajlaşma listeleri gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler

Sosyal Medya

Tonta, Y. [Yaşar]. (2014, 8 Kasım). Vatikan yazmaları açık erişim: http://t.co/dUKv03jC9G Kraliçe de yazmalarını erişime açıyor mu diye merak edenlerin kulakları çınlasın [Facebook durum güncellemesi]. Erişim adresi: https://www.facebook.com/yasartonta/posts/10152885884812668

KAYNAKÇA YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yazar Soyisimlerin alfabetik olarak sıralanması

APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.

AL, U.

ALIR, G.

BENJAMIN, A. S.

MacARTHUR

MacNEILL

McALLISTER

M’CARTHY

Tüzel yazarlı ya da yazarı olmayan çalışmaların sıralanması

Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.

TKD. (2014). değil Türk Kütüphaneciler Derneği. (2014).

OECD. (2010). değil Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).

Meta-analizde kullanılan kaynakların gösterimi

Bir meta-analizde kullanılan yayın sayısı 50 ve daha az ise kaynakçada verilir. Ancak bunun meta-analiz için kullanılan bir makale olduğunu belirtmek için başına “*” işareti konur. Eğer meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50’yi geçiyorsa, bunlar için ayrı bir liste oluşturulmalı ve çevrimiçi bir ek olarak verilmelidir

*Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi

Dünyası, 10, 80-94.

Yazar Bilgisi

Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir. İki - yedi yazarlı çalışmalarda son yazardan önce “ve” bağlacı kullanılır.  Doğan, G., Şencan, İ., Özkan Çelik, A. E. ve Tonta, Y. A. (2010).

Yazar sayısı sekiz ve daha fazla olduğunda ise ilk altı yazarın adı yazılıp üç nokta eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır.   Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E., ... Ünal, Y. (2006).

Editör Bilgisi

*Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. veya Yay. haz. Kısaltması eklenir. Parentez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur.

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

**Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Editör adlarına bölüm başlığından sonra yer verilir.

Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başlığı. E. E. Editör (Yay. haz.), Kitabın başlığı içinde (s. xx-xx). Yayın yeri: Yayın evi.

Örnek

Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Yay. haz.).Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Yayın Tarihi

Çalışmanın yayımlandığı yıl bilgisi parantez içerisinde verilip, parantezin sonuna nokta konur.    Al, U. ve Soydal, İ. (2011, 21 Ocak). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 24(1244), s. 12-13.

Makale veya bölüm başlığı

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur.

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 22-51.

Süreli yayın dışı yayınların başlığı: Kitaplar ve raporlar

Kitap ya da rapor başlıkları italik ve başlık ya da alt başlıktaki sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılır.   Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık

Yayın bilgisi

Süreli Yayınlar: Bilimsel dergiler, popüler dergiler, gazeteler: Süreli yayının başlığından sonra italik olarak cilt numarası verilir. Derginin her bir sayısına kendi içerisinde birden başlayarak sayfa numarası verildiyse, cilt numarasının yanında derginin sayı numarası da verilir. Sayı numarası parantez içinde hemen cilt numarasından sonra verilir ve italik olarak yazılmaz. Süreli yayınlar düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergi, popüler dergi, gazete ve haber bültenlerini içerir. Süreli yayınlara ilişkin genel atıf formatı şu şekildedir:

Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21.

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.

Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910

Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.

Örnek

Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Süresiz Yayınlar: Kitaplar ve raporlar: Kitap, rapor, broşür ve diğer süresiz yayın türlerinde başlık sayfasında belirtilen yayıncının bulunduğu yer bilgisi, ABD’deki bir yayıncı için şehir ve eyalet; ABD dışındaki diğer ülkelerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgisi şeklinde verilir. Türkçe yayınlarda atıf yapılan Türkçe kitaplar için ülke bilgisine gerek yoktur, ancak uluslararası yayınlarda Türkçe kitaplara atıf yapılırken ülke bilgisini vermek gerekmektedir.

Örnekler

Yavuzer, H. (2001). Okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Vancouver, BC, Canada: Lulu Press.

Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Eğer yayıncı bir üniversite ise ve üniversite adında eyalet/şehir adı geçiyorsa, yayıncıya ait yer bilgisinin tekrar yazılmasına gerek yoktur.

Örnek

Aybar, S. (2014). Hareket ve reji sanatı: Bir yöntem - bir oyun. Ankara Üniversitesi Yayınları.

Elektronik kaynaklar: Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası varsa künyede verilmelidir

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?.

Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası yoksa derginin, kitap/rapor yayıncısının ana sayfasına ilişkin URL bilgisi verilmelidir.

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk

Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK