INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAZIM VE YAYIN İLKELERİJournal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR)

GENEL İLKELER

1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR) 2014-2015 yılları arasında 6 ayda bir, 2016-2017 yılları arasında 3 ayda bir ve 2018 yılı itibarı ile de aylık yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 2020 Mayıs sayısından başlamak üzere yayına alınacak her sayıda en fazla 30 makale kabul edilecektir. 

2. JSHSR Dergisi, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ancak, gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

3. JSHSR Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.jshsr.org adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

4. Herhangi bir yazının JSHSR Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

5. Yayınlanması için JSHSR Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. JSHSR Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

6. JSHSR Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

7. JSHSR Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

8. Ön incelemeden geçirilen makaleler için herhangi bir kabul veya red şartına bağlı olmaksızın makale başına (2023 yılı için) 600 TL katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Mizanpaj, indeksleme vb durumlar ücret karşılığı yapıldığı için katılım ücreti yatırılmayan makalelerin hakem değerlendirme süreci başlatılmamaktadır. Hakem sürecini tamamlamayan ve bu sebeple yayımlanmayacak makaleler için yatırılan ücretin tamamı yazara iade edilir.

YAZIM İLKELERİ

NOT: Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenmeli ve editöre bilgi verilmelidir.

SAYFA DÜZENİ

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)              Kenar Boşlukları: Üst, Alt, Sol, Sağ:  2,5 cm    

Yazı Tipi: Times New Roman                                                                           Yazı Boyutu: Başlıkta 12, Metinde 11, Özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk                                                         Paragraf Girintisi: Yok

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

MAKALE BAŞLIKLARI

TÜRKÇE BAŞLIK                                                 

(Büyük Harflerle, Ortalı, Times New Roman 12 punto)

İNGİLİZCE BAŞLIK

(Büyük Harflerle, Ortalı, Times New Roman 12 punto )

NUMARALANDIRMA

Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)

İçerik: 9 Punto, Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 0 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok, Anahtar Kelimeler: 9 Punto, Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 0 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

ABSTRACT ( Numara verilmez)

İçerik: 9 Punto, Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 0 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok, Keywords: 9 Punto, Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 0 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

1. GİRİŞ (Büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto)  İçerik: 11 Punto, Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

2. ANA BAŞLIKLAR (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto)  İçerik: 11 Punto Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

2.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto) İçerik: 11 Punto Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

2.1.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto) İçerik: 11 Punto Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yo

3. ANABAŞLIK

3.1. Alt Başlık

4. SONUÇ (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto) İçerik: 11 Punto Times New Roman. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı, Paragraf Girintisi: Yok

KAYNAKÇA (Times New Roman, 12 Punto) ( Numara verilmez)

NOT: Çalışmada kullanılan referansların listelendiği kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir. Lütfen bu konuda kaynakça ve atıf bölümüne bakınız.

Metin içi Şekil, Tablo, Harita ve Fotoğraflar: 

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar: şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. Kaynakları altta belirtilmelidir

Tablo 1. Açıklama, (Times New Roman 10 punto)

xxx xxx xxx
Yaş 22 22
Cinsiyet E K

Kaynak: xxx

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. JSHSR Dergisi Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır.

2. (JSHSR) Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

3. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

4. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

5. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

6. JSHSR Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

7. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.