Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Halil AKMEŞE
ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA , ss. 738-751
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN OTEL SEÇİM KRİTERLERİ , ss. 994-1001
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMASI OLARAK GELİR YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ ALGISI , ss. 1896-1909
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 1975-1981
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI , ss. 2137-2142
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ , ss. 3598-3607
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
YABANCI TURİSTLERİN TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK KONYA ALGILARI , ss. 3527-3536
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil AKMEŞE
OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 3637-3643
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri