Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN YORUMLANMA DÜZEYİ İLE YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma da, muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin eksiksiz, zamanında ulaşılabilir ve doğru yorumlanmasının; işletme yönetiminin doğru kararlar almasına yön verebileceği konusu incelenmiştir. Muhasebe bilgi sisteminden (MBS) elde edilen bilgilerin işletme yönetim kararlarına etikleri üzerine yapılan literatür taramalarında; muhasebenin fonksiyonlarından biri olan “yorumlama” konusunun yönetim kararlarına etkisi konusu araştırılmıştır. “Yorumlama” MSB’den elde edilen bilgilerin sonuç olarak ne anlam ifade ettiği ile ilgili olduğu; MBS’den elde edilen bilgilerin yorumsal sonuçlarının, işletmenin yönetim kararlarına yön verdiği, ileriki dönemlerde işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokabilecek olumsuzluklardan koruyabileceği konularına yer verilmiştirAnahtar Kelimeler
Muhasebe Bilgi Sistemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri