Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİ SEKTÖRÜ VE SPOR OYUNLARI EKONOMİSİ: SPOR MARKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan ve kişide bir tür yenilenme, yeteneklerini geliştirme ve mutlu olabilme imkânı tanıyan serbest zaman kavramı, çeşitli rekreatif etkinlikler ile gelişme göstermiş ve bu gelişim, düzenlenen organizasyonlar ve katkıda bulunan büyük işletmeler ile oldukça büyük bir pazar oluşturarak, ülkeler arasında karşılıklı bir serbest zaman ekonomisi oluşturmuştur. Özellikle spor sektörünün, Olimpiyat Oyunları ve benzeri organizasyonlar ile birlikte gelişmiş bir spor turizmi yaratması ve bir sektör haline gelen bu turizmin, ülke ekonomisine yüksek miktarda gelir kazandırması, serbest zaman ekonomisi kavramının ortaya çıkmasına ve farkındalık yaratmasına neden olmuştur. Bu farkındalık zamanla söz konusu serbest zaman etkinliklerinin ticari yöntemlerle işletilmesine olanak sağlayarak, ülkelerin gelir tablolarında ekonomik anlamda olumlu katkılara yol açmıştır.Anahtar Kelimeler
Serbest zaman, serbest zaman aktiviteleri, spor oyunları, spor oyunları ekonomisi ve spor markaları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri