Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION

ÖZ Bir toplumda uygulanan vergilerin; adil olması, yönetim maliyetlerini azaltması ve ekonomik davranışları mümkün olduğunca minimum düzeyde tahrif etmesi gerektiği açıktır. Optimal vergileme yaklaşımına göre, toplumsal refaha ulaşma noktasında, söz konusu bu üç unsur optimal olarak bir araya getirilmekte ve optimal bir vergi yapısına nasıl ulaşılır sorunsalına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada; optimal vergileme, optimal vergilemeyi gerekli kılan optimal vergileme ilkeleri, optimal vergilemede önem arz eden koşullar, optimal gelir vergilemesi ve optimal tüketim vergilemesi üzerine birtakım değerlendirmeler yapılmaktadırAnahtar Kelimeler
Optimal vergileme, optimal gelir vergilemesi, optimal tüketim vergilemesi, vergilemede adalet, vergilemede etkinlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri