Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLECİK ŞEHİR MERKEZİNDE KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sürekli artan nüfus, sanayileşme ve gelişen teknoloji ile birlikte kentler hızlı ve düzensiz kentleşme süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. Doğal ve kültürel pek çok unsurun iç içe bulunduğu kentlerde, doğal alanlar tahrip edilerek yerlerine yapay mekânlar ve sağlıksız bir çevre oluşturulmaktadır. Bu yapay ve sağlıksız çevrede yaşayan insanlar bir nebzede olsun kendilerine, psikolojik ve fiziksel olarak daha rahat edecekleri mekân arayışları içerisinde bulunmaktadır. Bu mekânlar içerisinde yaşam kalitesi bileşenlerinden biri olan açık-yeşil alanlar önem arz etmektedir. Bilecik şehri küçük bir şehirdir ancak her geçen gün nüfusu artış göstermektedir. Bilecik şehrinin gün geçtikçe daha da büyüyeceği dikkate alınırsa, mevcut yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi gereklidir. Bu nedenle bu çalışmada, Bilecik şehir merkezindeki 2017 yılı açık-yeşil alanların dağılımını, yoğunluğunu, kişi başına düşen miktarını ve yeterliliğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın verisini Bilecik şehrinin açık-yeşil alanları oluşturmaktadır. Açık-yeşil alanların dağılımının tespit edilmesinde SPSS aracı kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışma alanında, kişi başına düşen yeşil alan miktarının (15.1 m2) yeterli olduğu belirlenmiştir. Ancak mahallelere düşen miktarına bakıldığında, kentsel açık-yeşil alanların düzenli dağılım göstermediği ve ihtiyacı karşılamadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Açık-yeşil alanlar, SPSS, Yaşam Kalitesi, Bilecik Şehri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri