Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MEKÂN KAVRAMI VE ÖMER KAVUR’UN ANAYURT OTELİ FİLM ÖRNEĞİNDE KENTSEL / BİNA VE İÇ MEKÂN ANALİZLERİ

Mekân, farklı alanlardan bakışla değişik içeriğe sahip olmakla birlikte sınırlandırılmış alan olarak tanımlanabilir. Mekân yaşamı, kültürü, gereksinimleri, beklentileri karşılamalıdır. Yaşanmışlıklardan şekillenir, hayatın getirilerine, ihtiyaç ve beklentilere göre biçimlenir. Bu nedenle kültürel miras olarak değerlendirilebilir ve mimarlıkla birlikte antropoloji, arkeoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının da inceleme alanındadır. Filmler için de eser ve kişi seçimi kadar mekân seçimi de çok önemlidir. Doğal, mevcut veya yapay, dekor mekânlar kullanılabilir. Sembollerle ilintilenme, aksesuar, nesne kullanımı, ışık-gölge oyunları gibi uygulamalar filmin başarısını etkilemektedir. Bu çalışmada mekân kavramı ile birlikte film ve mekân seçimi ilişkisi, önemi, auteur yönetmen Ömer Kavur’un, Yusuf Atılgan’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı Anayurt Oteli filmi örneğinde analiz edilecektir. Kentsel, mimari ve iç mekân seçimlerinin, tefriş elemanlarının, aksesuarların, algısal uygulamalar ve dönemi anlatma özellikleri bağlamında ele alınması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Anayurt Oteli / Ömer Kavur / Mekân Çözümlemesi / Mimari / İç Mekân

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri