Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ERİŞKİNLERDEKİ AKILCI İLAÇ KULLANIM BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

Giriş: Bu çalışmada erişkin hastalardaki akılcı ilaç kullanım bilgisinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Amaç ve Yöntemler: Araştırmaya Konya ilinden Konya Özel Medova Hastanesi’ne gelen 36 erkek ve 88 kadın olmak üzere toplam 124 kişi katılmıştır. Erkekler %29 oranda iken kadınlar %71 oranındadır. Araştırmada veri toplamak için Demirtaş vd. tarafından (2018) geliştirilen Akılcı İlaç Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri için SPSS 22.0 programı kullanılarak frekans analizi testi yapılmıştır. Araştırmada hastaların büyük çoğunluğu ilaç önerisini sadece hekimlerin yapması gerektiğini ve ilaç tedavisinin gerekliliği konusunda hekimlerin onayının alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Toplumda bitkisel ürünlere ilgi artmakta olup yapay olandan ziyade organik ve doğal olanı tercih etme eğiliminde olunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan katılımcıların ilaç miktarları veya ilaçların nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi eksikliğinin olduğu görülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan bireylerin akılcı ilaç kullanım bilgi düzeyleri, yüksek bulunmuştur. Verilerden hareketle katılımcıların çoğunun AİK konusunda bilinçli, tedbirli, dikkatli ve hekimin yönlendirmesi doğrultusunda hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hekim, İlaç Kullanımı, İlaç Bilgisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri