Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK (3PL) HİZMETİ VEREN BİR FİRMANIN SEÇİMİ

Bu çalışmanın amacı, en iyi 3PL hizmeti veren firmanın karar verme yöntemlerinden Bulanık TOPSIS yöntemi ile belirlenmesidir. Bulanık TOPSIS yöntemi yaygın olarak tercih edilen Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden birisidir. Çalışmanın örneklemini, Uşak ilindeki deri sektörü alanında faaliyet gösteren ve 3PL hizmeti veren firmalardan lojistik destek alan işletmeler oluşturmaktadır. Problemin tanımlanması, kriterlerin belirlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla 10 işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. Görüşme sonucunda 5 alternatif (3PL hizmeti veren) firma belirlenmiştir. Kriterlerin belirlenmesi için ise, ilgili literatürdeki bazı çalışmalarda kullanılan kriterler tercih edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; en çok önem verilen kriter (alt kriter); “uzun süreli ilişki (maliyet)” ve tercih edilmesi önerilen alternatif ise “A1” alternatifi olarak elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bulanık TOPSIS, Tedarikçi Seçimi, Üçüncü Parti Lojistik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri