Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’ DE KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ AÇILIM: ENERJİ KOOPERATİFLERİ

Fosil yakıtlara dayalı geleneksel “kahverengi ekonomi” modelinden, insanların iyiliği ve toplumsal eşitliğin gelişmiş olduğu, aynı zamanda çevresel risklerin ve ekolojik kıtlıkların kayda değer biçimde azaltıldığı yeni bir süreçtir yeşil ekonomi. Bu doğrultuda, temelinde işbirliği anlayışı olan bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önem taşıyan kooperatifler ve spesifik olarak enerji kooperatifleri çalışmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, günümüzde dünyada eğitim, sağlık, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda kooperatifler artık motor gücü olmaktadır. Yenilenebilir enerji kooperatifleri, örneğin Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde en iyi şekilde uygulanmaktadır. Yerelden metropollere değin, yenilenebilir enerji kooperatifleri sayesinde örgütlenen topluluklar, çevre ve toplum yararına, gerek devlet gerekse özel kişilerin destekleriyle başarılı olmuşlardır. Türkiye’ de yenilenebilir enerji kooperatifleri için öncelikle farkındalık bilincinin geliştirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Resmi gazetede yayınlanan “Türkiye’de Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde enerji üretim ve tedarikine kooperatifler yoluyla çözüm üretebiliriz. Yerel halkın katılımı ve enerji arzının arttırılmasıyla enerji konusunda dışa bağımlılığımızı da azaltabiliriz.Anahtar Kelimeler
Kooperatifler, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri ve Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri