Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRENME VE BİLİŞ BAĞINTISI

Bu çalışmada öğrenme ve biliş arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu sebeple öncelikle bilişsel öğrenme kuramı kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı bilişsel öğrenme süreçleri, biliş - yürütücü biliş, biliş yönlendirici stratejiler hakkında bilgi vermek ve yürütücü biliş stratejilerinin öğrenme ortamına uyarlanmasında dikkat edilecek konuların açıklanmasıdır. Bu çalışmada nitel desen tercih edilmiştir. Kullanılan yöntem alanyazın taramasıdır. Bu çalışmada bilişsel öğrenme süreçleri, biliş – yürütücü biliş ile biliş yürütücü stratejilerin öğrenme ortamına uyarlanması konuları hakkında alanyazın taranmış ve ilgili kısımlar derlenmiştir. Yürütücü biliş süreci için izlenmesi gereken farklı yöntem ve teknikler olduğu savunulsa da genel anlamda kullanılan süreçler içerik olarak birbirlerine oldukça yakındır. Önemli nokta sorunun çözümünde yürütücü biliş stratejilerini kullanılmasıdır. Buna göre öncelikle öğrenciler sorunları tanımlamalıdır. Sonrasında ortaya konan sorunun çözüm süreci izlenebilmeli ve öğrenciler sorunla ilgili düşüncelerini açıklayabilmelidirler. Süreç sonunda ise öğrenciler sorunun çözülebilme durumuna göre değerlendirme yapabilmeli, eksiklikler belirlenerek giderilmelidir. Aynı şekilde ulaşılan çözüm benzer diğer sorunların çözümünde de kullanılabilmelidir.Anahtar Kelimeler
Öğrenme, yürütücü biliş, bilişsel öğrenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri