Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EĞİTİM İLE SOSYAL HİZMETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİ

Bu çalışmanın amacı eğitim ile sosyal hizmetin nasıl bütünleştiği ve okul sosyal hizmetinin nasıl doğduğunu ortaya çıkartmaktır. Günümüzde etik kuralları ve mevzuat düzenlemeleri gelişmiş ülkelerde tamamlanmış olan okul sosyal hizmetini Türkiye perspektifinden incelemektir. Okul sosyal hizmeti 1900’lü yıllarda ABD’de ziyaretçi öğretmenler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Çocukların sosyal, bireysel, psikolojik, mental ve biyolojik sorunlarına çözüm üretebilmek ve çocukların çevreyle uyumlarını kolaylaştırabilmek amacıyla okul sosyal hizmeti ortaya çıkmıştır. Okul sosyal hizmet uzmanları ekolojik teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımı ile öğrenci lehine birey ve sistem merkezli müdahaleler gerçekleştiren, sosyal hizmetin özel bilgi birikimini okul ortamına aktaran profesyonellerdir. Okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi incelendiğinde yasal düzenlemeler, toplumsal ihtiyaçlar, çocukların sorunları ve çeşitliliği, mesleki bilgi birikimi; okul sosyal hizmetinin ortaya çıkmasında etkili olan dönemsel gelişmeler olduğu görülmektedir. Türkiye merkezi yönetim yapısına sahip bir ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında okul sosyal hizmeti uzmanlarının tanımı ve görevleri açıklanmasına rağmen okul sosyal hizmetinin fiilen başlamadığı görülmektedir. Okul sosyal servislerinin kurulması ve okul sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaya başlaması günümüzde bir gerekliliktir.Anahtar Kelimeler
Okul Sosyal Hizmeti, Eğitim, Yasal Düzenleme, Toplumsal Problem

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri