Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KREDİ KARTLI - MAĞAZA AYRIMINDA SATIŞ PROMOSYONLARININ PLANSIZ SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Tüketicilerin satın alma kararına etki etmeye ve bu kararla ilgili davranışlardan biri olan plansız satın almayı tetiklemeye yönelik uygulanan satış promosyonları, kredi kartı kullanımı ile hem zenginleştirmekte hem de farklılaştırmaktadır. Bu çalışmada satış promosyonları kredi kartlı ve mağaza promosyonları olarak ilk kez ele ele alınmış ve plansız satın almaya etkileri araştırılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca kredi kartı kullanım özellikleri ve demografik değişkenlerin de plansız satın almaya etkisi incelenmiştir. Senaryo yöntemiyle geliştirilen bir kurgu üzerinden anket uygulaması yapılmış ve 319 kişilik bir örneklemden elde edilen veriler regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre mağaza satış promosyonlarının yanı sıra tüketicinin yaşı ve eğitim düzeyi plansız satın almayı etkilerken, kredi kartlı satış promosyonları etkilememektedir. Ayrıca yaş ve eğitim seviyesi azaldıkça mağaza promosyonlarına verilen önemin arttığı; kredi kartı sayısı ve kredi kartının ödeme için kullanımındaki artışın kredi kartı satış promosyonlarına yönelimi arttırdığı, kredi kartı kullanma süresi arttıkça kredi kartı satış promosyonlarına yönelimin azaldığı belirlenmiştirAnahtar Kelimeler
Satış Promosyonları, Kredi Kartı Kullanımı, Kredi Kartlı Satış Promosyonları, Plansız Satın Alma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri