Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNDE ALGILAMA HARİTALARININ KULLANILMASI1

Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinin konumlandırma stratejilerinde algılama (konumlandırma) haritalarının kullanılmasını araştırmaktır. Konumlandırma haritalarının kullanılması ile ilgili olarak beş yıldızlı otel işletmelerinin sahip oldukları pazar payları esas alındığında “Stratejik Planlama ve Pazarlama Araştırması Uygulama”, “Stratejik Planlama ve Pazar Bölümlendirme”, “Stratejik Planlama ve Doluluk”, “Stratejik Planlama ve Hedef Pazarlama” ve “Pazar Bölümlendirme ve Doluluk Oranları” düzeylerine göre hazırlanmış olan konumlandırma haritaları örnek olarak verilmiştir. Çalışma sonucunda, algılama haritalarının konaklama işletmelerinde başta pazarlama yöneticileri olmak üzere işletmedeki tüm karar vericiler tarafından kullanılabileceği, yöneticilere stratejik pazarlama planlaması sürecinde konumlandırma stratejileri konusunda analiz yapma ve karar almada kolaylık ve hız sağlayacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Algılama Haritası, Konumlandırma Stratejileri, Konaklama İşletmeleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri