Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BELEDİYELERİN SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Bu çalışma belediyelerde sosyo-kültürel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sivil toplum kuruşlularının rolünü incelemek amacı ile yapılmıştır. Belediyeler, ulusal sınır içerisindeki toplumların, ortak ve yerel gereksinimlerini gidermek için kurulan yapılar olmaktadır. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan belediyeler, hukuk sistemi içerisinde meydana gelmiş anayasal kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, mahalli idarelerin içeriği, belediyeleri sosyo-kültürel anlamda gerçekleştirdiği hizmetler, sivil toplum kuruşları, sosyal belediyecilik, vb. konular analiz edilmiştir. Böylece çalışmada belediye tarafından uygulamaya konan sosyo-kültürel hizmetlerin etkinliklerin, sivil toplum kuruşlularının da desteğinin alınarak bölgenin gelişimine katkı sağlayabilmesi açsından öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Belediyeler, Hizmetler, Sivil Toplum Kuruşluları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri