Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Yapılan son çalışmalarda örgütsel düzenin inşasında güven önemli rol oynamaktadır. Güvenin oluşturulmasıyla başarı, istikrar ve çalışanların memnuniyetinin sağlanmasında etkendir. Bir örgütün hedef ve amaçlarına ulaşmasının yolu çalışanlarına sunduğu mutlu, huzurlu örgütsel iklimdir. Bu iklimin oluşmasıyla örgütsel bağlılığın arttığı bilinmektedir. Bu iklimin oluşturulmasındaki temel etkenlerden biri de güven ortamıdır. Örgütlere baktığımızda, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş tatmini kavramları bir örgüt için olmazsa olmaz, birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu üç kavram birlikte ele alınmalıdır. Bunun diğer çalışmalardan farkı aslında tamda bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada üç kavramın birbiriyle ilişkisi kamu sektöründe uygulanması bir ilktir. Böylece bu çalışmayla üç kavramın birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği ortaya konmuş ve kavramlar arasındaki ilişkilerin bir kamu sektöründeki çalışanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı yapılan saha araştırmasıyla desteklenmiştir. Bu çalışmada amaç özellikle örgütsel teori ve araştırmalarda önemli rol üstlenen örgütsel bağlılığın hem çalışanlar hem de örgütler için ne kadar önem taşıdığı ve birbirleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmak istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularla örgütsel güven ve iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve medeni durumun örgütsel bağlılık ile anlamlı farklılığı tespit edilememiştir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Güven, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri