Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İKİ DERECELİ GENEL SEÇİMLERDEN TEK DERECELİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE YAŞANAN SÜREÇ

I. Meşrutiyet döneminde öngörülen Osmanlı toplumunun genel seçimlere katılması tam olarak II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. I. Meşrutiyet Döneminde uygulamaya konulan iki dereceli seçim sistemi 1943 yılına kadar uygulamada kalmıştır. II. Meşrutiyet döneminde çok partili hayata geçilmiştir. 1920 genel seçimleri işgal ve buna karşılık yürütülen milli mücadele ortamında yapılmıştır.1923 yılında yapılan genel seçimlerde siyasi partiler olmadığı için seçimlerde mecliste oluşan I. ve II. Grup vekilleri yarışmıştır. Cumhuriyetin ilanından 1946 yılına kadar geçen sürede yapılan seçimlere CHF/CHP tek parti olarak katılmıştır. Bu nedenle mecliste çok sesliliği oluşturmak için bağımsız adayların seçilmesi, müstakil grup oluşturulması gibi farklı yollara başvurulmuştur. 1943 yılında yeni bir seçim kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla da iki dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. Nihayet 1946 yılında çok partili, tek dereceli genel seçim sistemine geçilmiştir. Çalışmanın amacı 1877-1946 yılları arasında yapılan iki dereceli genel seçimleri ve Türkiye’yi monarşik yönetimden çok partili demokratik düzene götüren süreci araştırmaktır. Çalışmada 1877 yılından başlayarak 1946 yılına kadar yapılan genel seçimler incelenmiştir. Seçim kanunları ve seçim sürecinde yürütülen seçim kampanyaları araştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
iki dereceli seçim, seçim kanunu, seçim kampanyası

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri