Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ KADIN HASTALARDA TRAVMATİK YAŞANTILARIN VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: KANTİTATİF VE KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

Çalışmanın ana hedefi, Türkiye'de üzerine çok az çalışılan Haşimoto hastalığını psikolojik açılardan incelemek olmuştur. Bu rahatsızlık kadınlarda üç kat daha yaygın olduğundan, bu çalışma kadınları ele almış ve çalışmaya Haşimoto tanısı almış ve tedavi görmekte olan ve başka psikiyatrik ve nörolojik bir rahatsızlığı olmayan, 18-45 yaş aralığında 25 kadın katılmıştır. Çalışmada bu kadınların geçmiş travmatik yaşantıları ve şimdiki koşulsuz kendilerini kabul düzeyleri, hem Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TYÖ) ve Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği (KKKÖ), hem de kalitatif araştırmalar için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile araştırılmış, niteliksel veriler tümevarım yöntemi ile değerlendirilir iken, niceliksel veriler istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, travmatik yaşantılar açısından cinsel travma yaşamış olmanın Haşimoto hastalığı ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı; katılımcılarının çoğunluğunun da koşulsuz kendilerini kabullerinin düşük olduğu saptanmıştır. Tümevarım yöntemi ile incelenen görüşmelerden saptanan sekiz ortak tema arasında, Haşimoto hastalığı olan kadınlarda erken dönem anne-kız ilişkisinde ve bunun iletim kalitesinde yetersizliklerin olduğu dikkat çekmiştir. Haşimoto hastalığına yönelik yapılabilecek ileriki çalışmalar ve bu hasta grubunda dikkate alınabilecek terapötik unsurlar bu sonuçlar kapsamında tartışılmıştırAnahtar Kelimeler
Haşimoto hastalığı, infertilite, cinsel istismar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri