Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KRALLARIN HAZİNELERİNE ADANMIŞ BİR HAYAT: CEMİL MERİÇ

Cemil Meriç, Cumhuriyet Türkiye’sinin aydınları arasında birçok nedenle nevi şahsına münhasır bir düşünürdür. O, Arapça ve Farsçadan cömertçe beslenen ve okuyucusunu hemen etkisi altına alan diliyle, bütün hayatını ‘düşünce’ye adamasıyla ve toplumsal yahut kültürel konularda bir tarafı mahkûm veya beraat ettirmek yerine anlamayı öncelemesiyle, ne halefi ne de selefi olarak örneği kolayca gösterilemeyecek rafine bir entelektüeldi. Aynı zamanda kendini belli bir ideolojiye/dünya görüşüne angaje etmenin konformizmine tenezzül etmeyişiyle yalnızlaş(tırıl)mış ve böylece, yaşarken angaje olmamanın bedelini de ödemişti. Yine bu hususun bir göstergesi olarak onun yazılarında çoğu zaman, hakikati bulmuş ve izah etmişlik görülmez. O, ‘arayan’dır. Göz kamaştırıcı entelektüel mesaisiyle irdelediği isimler, kavramlar ve konular hakkında yazarken gayesi halka vergi vermek değil, doğruyu bulmak/tespit etmektir. Bu nedenledir ki farklı ve hatta bazen birbirlerine zıt ideolojilere münhasır isimleri aynı anda olumladığı, onlara saygı duyduğu görülür. Bu bir çelişki değil, entelektüel terbiyenin yansıması olarak, hakkını verme tavrıdır. Bu yazıda esasen yukarıda belirtilenler çerçevesinde ve bize göre Cemil Meriç’i farklı hatta eşi az bulunur kılan bazı entelektüel tutumlarına ve bunların altında yatan ögelere değinilmiştirAnahtar Kelimeler
Cemil Meriç, aydın/entelektüel, bağlanma (angajman)

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri