Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ATIK NESNELERİN RESİM SANATINA GİRİŞİNDE PİCASSO VE BRAQUE'NİN ETKİSİ

Endüstri devrimi sürecinde teknolojinin sürekli ilerlemesi, günlük hayatımızda kullandığımız her türlü aracın gelişmesi, iletişim araçlarının keşfi, ulaşım ve yeni bilimsel çalışmalar gibi kazanımların yanı sıra dünyamızın mevcut kaynaklarının bir gün bitebileceği ve dünyanın geleceğinin tehlike altında olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle endüstri devriminin perde arkasında bıraktığı çöp yığınlarını ek kaynak olarak kullanma fikri geliştirilmiş, sanayiden gündelik hayata birçok alanda atık nesne kullanılmaya başlanmıştır. Atık nesne kullanımı hayatın birçok alanında olduğu gibi sanatın da kullanım alanına girmiş ve önemli yeniliklere sebep olmuştur. Fransız devrimi ve Endüstri devriminin yarattığı yeni dalga o dönemde sanatta da önemli gelişmelere ön ayak olmuş geleneksel ifade biçimleri yerine yeni sanat anlayışına ve yeni malzemelere bırakmıştır. Empresyonizm ile başlayan modern sanat fikri Cezanne’ın doğayı küre, koni ve silindir gibi betimlemesiyle yeni bir gerçekliğe ulaşmış ve bu yolda Picasso ve Braque’ın öncülüğünde Kübizm’in doğmasına vesile olmuştur. Kübizm Resim yüzeyinde fırça ve boya haricinde atık nesnenin ilk kez bir sanat eserinde kullanımı bakımından önemlidir. Picasso ve Braque yaptıkları Kolaj, Dekolaj ve Asemblajlar’da atık nesneyi kendi sanatları ile birleştirip özgün bir yorum olarak sunmuşlardır. Kübizm’den sonra Dada ve Pop Art gibi birçok sanat akımının kullanım alanına girmiş olan atık nesne günümüzde de en önemli sanatsal malzemelerden biri olarak sanatçılar tarafından tercih edilen materyal olmaya devam etmektedir.Anahtar Kelimeler
Kübizm, Atık Nesne, Kolaj

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri