Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ANLAYIŞI

Turizm birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli gelir kaynaklarından birisidir. Turizmin gelişmesi ve diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm anlayışı, içinde bulunulan doğal çevrenin korunmasını, biyolojik çeşitliliğin ve doğal yaşamın sürekliliğini ve tüm kaynakların gelecek nesillere aktarılabildiği bir turizm anlayışını benimsemektedir. Sürdürülebilir turizm kapsamında, turizm unsurları içerisinde yer alan pazarlama anlayışında da gelişmeler yaşanmış, geleneksel pazarlama yerinin sürdürülebilir pazarlama anlayışına bırakmıştır. Bu çalışmada, seyahat acentelerinin pazarlama anlayışındaki değişim literatür incelemesi ile aktarılmaya çalışılmıştır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve değişen müşteri talepleri ile birlikte, seyahat acentelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için değişen koşullara ayak uydurması gerekmektedir. Bu da, sürdürülebilir pazarlama anlayışının benimsenmesi ile mümkün olmaktadırAnahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Pazarlama

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri