Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Günümüz kentlerinin önemli sorunlarının başında kimliksiz, kişiliksiz, soğuk insan yerleşimleri geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları fiziksel dokunun iyileşmesini sağlamakla beraber, sosyal ve kültürel açıdan cazip kimlikli mekânlar üretmekte sıkıntı yaşanıyor. Bu bağlamda, kentlerimizle ilgili önerilerde mekânsal tasarımla mahalle hayatının yeniden üretilmesine yardımcı olunması isteniyor. Bu yazıda kadim mahalleden beklenen komşuluk, yardımlaşma, mekâna bağlılık gibi iyi değerlerin zayıfladığı; bu nedenle kadim mahallenin fiziksel açıdan inşa edilebilse de iç dünyası ve insan ilişkileri yönüyle yeniden üretilemeyeceği; bunun yanlış inşa faaliyetiyle değil; değer alanının dönüşümüyle ilgili bir sorun olduğu ileri sürülmektedir. Mahallenin imkânsızlığı iddiası, değişik nedenlere dayanmakla beraber, günümüz koşullarında komşuluğun yitirilen bir değer olduğu varsayımına dayanmaktadır. Komşuluk imkânlarını daraltan ve hatta istenilmez kılan pek çok genel ve özel nedenden bahsetmek mümkündür. Bu nedenler içerisinde kişilerin mekânda yer değiştirme sıklığı; televizyonun, sosyal medyanın komşuluk ilişkilerinin sağladığı sosyal doyumun yerini alması; bireyciliğin yükselişi; kapitalist değerlerin yükselişi ve tüketim dolayımlı mutluluk arayışlarının yükselişi ile en önemli toplumsal sermaye unsuru olan güven duygusunun yitirilmesi başta gelen nedenler olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mahalle,Komşuluk,İlişkileri, Değerler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri