Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLA

Turizmin etik boyutunu zorlayan çocuk işçiler, cinsel istismar kapsamında değerlendirilmesi gereken cinsel ilişki amaçlı seyahatler günümüzün önemli sorunlarındandır. Bu sorunlara yönelik uluslararası boyutta, çalışma yaşları, çalışma standartları gibi konularda temel ilke ve kurallar belirlenmiştir. Belirlenen ilkelere uygun olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü ve kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar çocukların korunmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Turizmde çocuğa ilişkin önemli bir yaklaşım da çocuğun bir turist olarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı, turizmdeki çocuk işçiler ve çocuk turistlere yönelik uygulamaların mevcut durumunun belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada, doküman incelemesi yapılarak; turizm etiği ve bireylerin turizm hakkı kapsamında çocukların turist olarak hakları, çocuk işçiliği ile çocuk seks işçisi sorunları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda turizmde çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmaların çeşitli düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Ancak belirlenen mevcut uluslararası ilke ve kuralların yanı sıra, turizm faaliyeti içerisinde yer alan çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermeyen bir seyahat süreci sağlamaya yönelik temel standartlar ve uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Çocuk turizmi; Çocuk işçi, Turizmde etik; Turizmde çocuk hakları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri