Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞINDA GÖRÜLEN NOMOFOBİ SEVİYESİ: CİNSİYET, ÖĞRENİM DÜZEYİ VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLAR

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte görülmeye başlanan cep telefonu bağımlılığı günlük yaşamın her anında göze batar hale gelmiştir. Akıllı telefondan mahrum kalma (haberleşememe ve çevrimiçi olamama) korkusu diye tanımlanan Nomofobi (No Mobile Phone Phobia, Nomophobia) her yaş grubunda gözlemlenebilmekle birlikte özellikle bu teknolojinin içine doğan Z Kuşağında daha yoğun olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı örneklem kullanılarak, Türkiye’de Z Kuşağında nomofobinin yaygınlığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda, olası sosyo-ekonomik farkları belirleyebilmek adına hem devlet üniversitesi hem de vakıf üniversitesi öğrencileri ile çalışma yapılmıştır. Araştırmada, Nomofobi seviyesinin cinsiyet, öğrenim düzeyi ve sosyo ekonomik değişkenlere göre farklılıkları olup olmadığı da incelenmiştir. Yürütülen çalışmalarda, katılımcıların nomofobi düzeyinin düşük olduğu ya da kişilerin bu konudaki farkındalığının sınırlı olduğu, kadınların nomofobi düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu, üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyinin lise öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ve nomofobi düzeyinin katılımcının bulunduğu sosyo-ekonomik ortama göre değişkenlik göstermediği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Nomofobi, Akıllı Telefonlar, Z Kuşağı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri