Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SABAHATTİN ALİ’NİN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA TOPLUMCU-GERÇEKÇİLİK

Türk Edebiyatı Tarihi içinde sınıflandırılan sanat anlayışlarının kuramsal açıdan incelenmesi yararlı sonuçlar verebilir. Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışı içerisinde bulunan Sabahattin Ali’nin romanları, “anlayışın asli kaynağı olan Marksizm” açısından ne denli uyuştuğu gözlemlenebilir. Bütünsel bakmak için Cengiz Aytmatov’un da romanlarının Marksizm açısından incelenmesi, Türk Dünyasının Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışına nasıl baktığını görebilmemiz açısından önemlidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki sanatın gelişim yönünü ortaya koymak için “birey, eser, toplum” odaklı incelemek amaçlanmıştır. Sanat anlayışlarının eskiyip yenilenmesi ve bu yenilenmeden yazarların nasıl etkilendiğini anlamak, romanların incelenmesinde yol göstericidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un romanlarında görülen toplumsal hayat, “Marksist Estetik, Marksist Gerçekçilik” (Karl Marks ve Engels’a göre), “Çağdaş Gerçekçilik” (Georg Lukacs’a göre) kuramları ile incelenecektir. Bu surecin içerisinde yazarlarımızın Marksizm içindeki yeri tespit edilecektir. Böylece modernleşen zamanda değişen kavramların yanlışlıkları veya kavram kargaşaları irdelenerek, “Türk Edebiyatı’nda Marksist Gerçekçilik anlayışını nerede ve nasıl yaşandı?” sorusuna cevap aranacaktır.Anahtar Kelimeler
Sabahattin Ali, Cengiz Aytmatov, Toplumcu-gerçekçilik, Marksist Gerçekçilik, Çağdaş Gerçekçilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri