Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİĞE BAKIŞ AÇILARI

İnsanlar hayatlarını idame edebilmek için çeşitli meslekler icra ederler. Bu meslekler herhangi bir formal eğitim gerektirmeyen meslekler olabileceği gibi profesyonel meslekler olarak adlandırılan belirli bir formal eğitim süreci gerektirebilir. Öğretmenlik de profesyonel bir meslektir. Hemen hemen bütün toplumlarda saygı ve statü sahibi olan öğretmenlik mesleği son dönemlerde karşı karşıya kaldığı bazı nedenlerden dolayı yavaşça gençler tarafından meslek olarak tercih edilirliğini yitirmektedir. Karşılaşılan bu sorunlar (ekonomik, sosyal, kültürel vb.)gençlerin öğretmenlik mesleğine karşı mesafeli durmalarına sebep olmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre gençler öğretmenlik mesleğini geçtiğimiz yıllara göre daha az cazip olarak değerlendirmektedir.Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik mesleği, gelecek kaygısı, üniversite tercihleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri