Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KURUMSAL E-ÖĞRENMEDE ÖRGÜTSEL ENGELLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe kurumsal e-öğrenme sürecinin başarısını etkileyen örgütsel e-öğrenme engellerinin neler olduğu ve bunların nasıl önlenebileceğini belirlemektir. Çalışmanın kapsamı, Türkiye’ de katılım bankacılığı sektöründe en fazla istihdama sahip (%38) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, kritik durum örneklemesi kullanılarak seçilmiş 8 birim yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel bir bilimsel araştırma yöntemi tercih edilmekle birlikte araştırma stratejisi bütüncül tek durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlar ve vaka analizlerinin gerçekleştiği odak grup çalışmasındaki gözlemlerle birlikte e-öğrenme platformu kayıtları, e-öğrenme içerikleri ve eğitim ve geliştirme departmanı yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kurumsal e-öğrenme sürecinde ortam sürekliliği ve devamlılık boyutunun en önemli başarı faktörü olduğu görülmüştür. E-öğrenme sürecinde olası engellerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesinde odaklanılması gereken kurumsal faktörlerin; kurumsal iletişim ve destek, adaptasyon, üst yönetimin tavrı, çalışma arkadaşlarının etkisi ve eğitim politikası boyutları olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında kurumsal faktörler içinde ortam sürekliliği ve devamlılığı boyutuyla en yoğun ilişkinin kurumsal iletişim ve destek boyutu arasında gerçekleştiği görülmüştür. Kurumsal iletişim ve destek boyutuyla ilişkili olarak e-öğrenme sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi, e-öğrenmenin kurumsal adaptasyonu, e-öğrenme kültürünün tesisi ve e-öğrenme sürecindeki destek politikaları e-öğrenmenin başarısında öne çıkan boyutlardır. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilecek e-öğrenme sürecinde eğitimlerden önce, eğitimler esnasında ve eğitimlerden sonra devam eden güçlü kurumsal iletişim ve desteğin ön plana çıktığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kurumsal e-öğrenme, e-öğrenmenin başarısı, e-öğrenme engelleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri