Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PERSONEL SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

İnsanların işletme için nedenli önemli olduğunun anlaşılması personel yönetimin de önemini arttırmıştır. İşletmelerin olmazsa olmazı haline gelen insan faktörü işletmenin etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında kilit rol oynamaktadır. İşletmelerin büyümesi sonucunda denetim ihtiyacı doğmuş, bu da otoritenin merkezileşmesine yol açmıştır. Merkezileşme ise koordinasyon ve iletişim zorlukları meydana getirmiş bu da yönetim ile uygulayanlar arasında bilgi kopukluğuna ve yabancılaşmaya neden olmuştur. Bu da personel yönetiminin önemini arttırmış ve personel ihtiyacını meydana getirmiştir.
Oluşturulan personel potansiyelinin yönetim sistemlerinin kurulması, performans yönetim sisteminin işletme etkinliğinin arttırılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Performans planlama ve performansın yararlarının neler olduğuna modern şartlarda oluşturulan personel sisteminin problemlerine ve nasıl giderileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. İnsan kaynaklarına yatırım yapıldığında işletmelerin zaman, emek, bütçe ve enerjiye değeceği bir gerçektir. Bilgiye dayalı bir hizmet işinde etkin insan kaynakları yönetimi uzun dönemde farklı ve uzun sürecek rekabet avantajı meydana getirmekte tek gerçek dayanak olacaktır.
İşletmenin etkinliğinin, verimliliğinin ve saygınlığının arttırılabilmesi için öncelikle güçlü, sistemli ve uyumlu çalışan bir personel sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan personel sisteminin desteklenmesi, geliştirilmesi ve problemlerinin tespit edilerek bu problemlerinden arındırılması gerekir. Aynı özelliklere ve kuruluş şartlarına sahip iki işletmeden biri, birkaç yıl sonra dev gibi büyürken, diğeri aynı süre içinde yok olup gidebilir. Bunun temelinde yatan asıl problemin yönetim olduğu bir gerçektir. Yönetim; planlama işlevi ile başlayan denetim işlevi ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir.Anahtar Kelimeler
Personel Yönetimi, Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Planlama, Verimlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri