Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırma aşçılık eğitimi alan öğrencilerin üniversite seçimi yaparken kararlarını etkileyen faktörler ile demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden örneklem alma yoluna gidilerek, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden “kolayda örnekleme yöntemi” tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analize tabii tutulmuştur. Araştırma amacına yönelik oluşturulan hipotezler Independent Samples T Testi ve One-way ANOVA Testi ile ölçülmüştür. Yapılan testler sonucunda, öğrencilerin demografik özellikleri ile üniversite seçimini etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin üniversite tercihinde bulunurken demografik özelliklerinin kısmen etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Aşçılık, Üniversite Seçimi, Demografik Özellikleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri