Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TECHNOLOGY SPILLOVER THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM PATENT APPLICATIONS

Doğrudan yabancı yatırımların (DYY) sürdürülebilir büyümedeki rolü, DYY’nin teknoloji transferini kolaylaştırması, istihdamı ve verimliliği artırması ve fiziksel ve beşeri sermaye birikimine yardım etmesi gibi pozitif dışsallıklarından dolayı yıllardır genişçe tartışılmıştır. Yine de, DYY yayılımlarını inceleyen çalışmalar; çalışmanın, örneklemlerin ve tahmin yöntemlerinin özelliklerine bağlı olan farklı sonuçlar sunmaktadır. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde DYY aracılığı ile teknoloji yayılımı, 1996-2016 yıllarını kapsayan yıllık veriler kullanarak incelenmiştir. Ülkelerin kendilerine has özellikleri olduğu ve etkisini modele dahil etmek uygun görüldüğü için panel veri tekniklerinden sabit etkiler modeli bu çalışmada kullanılmıştır. DYY’nin ev sahibi ülkelerdeki teknolojik yayılımının temsili olarak yerel patent başvuru sayıları kullanılmıştır. Ayrıca massetme kapasitesi olarak da bilinen beşeri sermaye, ticarete açıklık ve finansal gelişmişlik gibi ev sahibi ülkelerin kabiliyetleri de DYY ve bu kabiliyetlerin ortak etkisini görebilme adına incelenmiştir. Ampirik bulgular, DYY’nin gelişmekte olan ülkelerde teknoloji yayılımı bakımından pozitif dışsallığa sahip olduğunu önermektedir. Bununla birlikte massetme kapasiteleri dikkate alındığında, DYY’nin beşeri sermaye ve finansal gelişmişlik ile olan ortak etkisi negatif bulunmuştur. Bu da ülkelerin DYY yayılımlarından pozitif bir şekilde yararlanabilmeleri için aşmaları gereken bir eşik seviyesinin varlığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Teknoloji Yayılımı, Massetme Kapasitesi, Patent.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri