INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜRÜN TASARIMINDA ve ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ GIDA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyette bulundukları pazarlarda rekabetin yapısı biçimsel ve boyutsal olarak değişmekte ve giderek keskinleşmektedir. Böyle bir ortamda işletmelerde ürün tasarımında ve üretiminde teknoloji kullanımının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda çalışmanın amacı Kahramanmaraş Gıda imalat sanayiinde faaliyette bulunan 41 işletme ile gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında tasarımda ve üretimde teknoloji kullanımının işletmelere sağladığı yararlar ve bu yararları elde edebilmek için yapılması gerekenler konusunda öneride bulunulmaktadırKeywords
Ürün tasarımı, Teknoloji Kullanımı, Üretim Performansı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved