Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ESKİ TÜRKÇEDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMESİNE UĞRAMIŞ BAZI KELİMELER

Anlam biliminin en önemli konularından birisi anlam değişmeleridir. Dünya üzerindeki dillerin neredeyse tamamında kelimeler tarihsel süreç içinde anlam değişimine uğramıştır. Bu değişimlerin birçok sebebi vardır. Zaman, mekan, kültür gibi sebepler en başta gelmektedir. Türkçe de bu değişimi yaşayan dillerden biridir. Türkler tarih boyunca birçok coğrafya ve inançla tanışmış, bunun sonucunda da kültürel olarak birçok değişim yaşamışlardır. Bu değişimin en büyük etkilerini Türkçede görmek mümkündür. Komşu olduğu ve ilişkide bulunduğu diğer dilleri etkileyen ve bu dillerden etkilenen Türkçe, tarihi boyunca birçok değişim yaşamıştır. Bu değişimlerin ilki ses ve şekil düzeyindedir. İkincisi ise anlam düzeyinde. Anlam olarak her ne kadar çok köklü değişimler yaşamamış olsa da değişen ihtiyaçlar dolayısıyla kelimelere yeni anlamlar yüklemeyi başarmıştır. Artık kullanılmayan anlamları ise bünyesinden çıkarabilmiştir. Köktürkçeden başlayarak Çağatay Türkçesine kadar olan dönemde her ne kadar çok büyük ses, şekil ve anlam değişimleri görülmese de yine de bazı değişimlere şahit olmaktayız. Bu makalede bu anlam değişimlerinin neler olduğu ve sebepleri üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Köktürkçe, Çağatay Türkçesi, Anlam bilimi, Anlam Değişimleri, Dil bilimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri