Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜT ÇALIŞMALARI VE ROMAN SANATI

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde disiplinler arası çalışmalarda kurgu eserlerin kullanılması ve kabul edilmesi görece yeni bir gelişmedir. Buna rağmen sayıları giderek artan bir şekilde edebiyatın, sanat ve sanatçının sosyal bilimlerle bağıntılı olduğunu gösteren çalışmalar ve makaleler yayınlanmıştır. Örgütlerin rasyonel, teknik ve kalıplaşmış bir olgudan ziyade yaşayan bir organizma olduğunun kabulüyle birlikte bu alanda çalışan araştırmacılar daha farklı kaynaklardan beslenerek yazına katkı sunmaya başlamışlardır. Bilimsel bilgi ile anlatı kaynaklı bilgi arasındaki geleneksel olarak var olan ayrım son yıllarda ortadan kalkmaya başlamış ve örgüt yazını, anlatıları daha çok kullanır olmuştur. Kurgu eserler özellikle de roman her dönemde edebi türler arasında en çok ilgi çekeni olmuştur. Esnek ve dinamik yapısı, öyküleme çeşitliliği ve kendine has anlatım biçimi yüzünden geniş kitlelerce tercih edilmiştir. Sosyal bilimlerde ve örgüt yazınında romanın bu özelliklerinden faydalanılmasının alana zenginlik katacağı fikri bu çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır.Anahtar Kelimeler
Örgüt çalışmaları, kurgu eserler, roman sanatı, sosyal bilimler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    İndeks Taraması

    JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    worldcat ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

     


    İndeks Taraması


    İndeks Taraması

     Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri