Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA TEMA PARKLAR: KONYA ÖRNEĞİ

Turistik ürün çeşitlendirmesi; turizmde değişen talep yapısı ve giderek artan rekabet ortamında, günümüz turizm işletmeleri ve destinasyonları için kaçınılmaz bir hal almıştır. Turistik ürün çeşitlendirmesi ve sezonun tüm yıla yayılması noktasında öne çıkan tema parklar, turizmin önemli bir öğesi olarak tüm dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır. Tema parklar; turistlerin, herhangi bir şehri ziyaret etmelerini sağlayan ana motivasyon kaynaklarından biridir ve bulundukları turizm destinasyonuna göz ardı edilemez bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Yapılan yüksek yatırımlar, ziyaretçi sayıları ve elde edilen gelirler göz önüne alındığında, tema park sektörünün oldukça önemli bir hal aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Konya ilindeki mevcut tema parkları değerlendirmek ve sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi göz önüne alınarak çeşitli öneriler geliştirmektir.Anahtar Kelimeler
Tema parklar, Turistik ürün çeşitlendirmesi, Konya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri