Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YERİNDEN EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SINIR ÜLKELERİNE GÖÇÜ

Göç; insanlık tarihinin en başından beri olan ve muhtemelen olmaya devam edecek bir olgudur. Bir yerden başka bir yere giderek gerçekleştirilen bu eyleme pek çok neden sebep olmaktadır. Bunların başında, iklimsel değişimler, sosyo-ekonomik sorunlar ve siyasi çatışmalar gelmektedir.

Göçe sebep olan faktörlerin değişmesi bu kavramın farklı kategorilere ayrılarak ele alınmasına ve disiplinler arası farklı değerlendirmelere tabi olmasına neden olmuştur. Göçe sebep olan nedenler göç kavramının farklı olarak değerlendirilmesini sağlarken bu eylemi gerçekleştirenlerin de farklı tanımlanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu noktada, Suriye’ye komşu ülkelerin ve dünyanın en acil meselelerinin başında, Suriye’de meydana gelen ve hala devam eden iç çatışmalardan kaçarak canlarını kurtarmaya çalışan insanlar gelmektedir. Bu çerçeve de bu çalışma ile amaçlanan Suriye’ye ye komşu ülkelerin Suriye iç savaşı ile karşı karşıya kaldığı Suriyeli mültecilere yönelik takip ettiği politikalara ışık tutmaktırAnahtar Kelimeler
Göç, Suriyeli Mülteciler, Lübnan, Türkiye, Irak, Ürdün

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri