Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin dili olarak bilinen muhasebe, işletmeler ve ekonomi için büyük öneme sahiptir. Herhangi bir işletmede çalışan biri, finansal bilgiyi analiz etmek ve anlamak için muhasebeyi bilmek zorundadır. Bu nedenle finansal muhasebeyi öğrenmek öğrenciler için oldukça önemlidir. Finansal muhasebe hemen hemen tüm iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Finansal muhasebe eğitiminin başarısı, bu dersi alan öğrencilerin gelecekte çalışacakları işletmenin başarısına ve bu da ülke ekonomisinin başarısına dönüşecektir. Muhasebe eğitimi ve muhasebe dersini alan öğrencilerin başarısı konusunda bizim çalışmamıza benzer birçok makale bulunmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin ders hakkındaki algı ve tutumlarını araştırmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalardan bazıları muhasebe dersindeki başarı faktörlerini araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak aynı fakülteden farklı bölümlerdeki öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu öğrenciler dersi aynı öğretim üyesinden almalarına karşın farklı sınıflarda öğrenim görmektedirler.Anahtar Kelimeler
Finansal Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Başarı Faktörleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri