INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin dili olarak bilinen muhasebe, işletmeler ve ekonomi için büyük öneme sahiptir. Herhangi bir işletmede çalışan biri, finansal bilgiyi analiz etmek ve anlamak için muhasebeyi bilmek zorundadır. Bu nedenle finansal muhasebeyi öğrenmek öğrenciler için oldukça önemlidir. Finansal muhasebe hemen hemen tüm iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Finansal muhasebe eğitiminin başarısı, bu dersi alan öğrencilerin gelecekte çalışacakları işletmenin başarısına ve bu da ülke ekonomisinin başarısına dönüşecektir. Muhasebe eğitimi ve muhasebe dersini alan öğrencilerin başarısı konusunda bizim çalışmamıza benzer birçok makale bulunmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin ders hakkındaki algı ve tutumlarını araştırmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalardan bazıları muhasebe dersindeki başarı faktörlerini araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak aynı fakülteden farklı bölümlerdeki öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu öğrenciler dersi aynı öğretim üyesinden almalarına karşın farklı sınıflarda öğrenim görmektedirler.Keywords
Finansal Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Başarı Faktörleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved