Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞVEREN MARKASININ ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı, işveren markasının ve yönetim anlayışının açıklanması ile işveren markasının stratejik açıdan önemi hakkında bilgi verebilmektir. Nitel desenli bu çalışmada alanyazın taraması modeli kullanılmıştır. Bu modelde konu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın taraması yapılmıştır. İşveren markası işletmeler için gün geçtikçe stratejik bir önem kazanmaktadır. Başarılı bir işveren markasına sahip olan işletmeler, nitelikli elemanları işletmeye kazandırmak, çalışanlarına kurum içinde moral ve motivasyon sağlamak gibi birçok yönden fayda elde edebilmektedir. İşletmeler stratejik planlarına, işveren markası yönetimini de ekleyerek işe alma ve çalışanlarını seçme sürecinde daha aktif ve başarılı olabilirler. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin hangi sektörde olursa olsun, daha başarılı olabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri ve etkili bir rekabet avantajı elde edebilmeleri için, stratejik yönetim sürecinde işveren markasına yer vermeleri önerilebilir.Anahtar Kelimeler
İşveren Markası, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Marka, Yönetim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri