INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONU GİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ

Avrupa Birliğinin ekonomik çıkarları kapsamında şekillendirdiği ulaştırma politikaları ilk dönemlerde bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Fakat Batı Avrupa, ulaştırma ağlarındaki bu sorunları kısa dönem içerisinde atlatarak “Trans-Avrupa Ağıˮ (TEN) kapsamındaki projelerle Batı Avrupa`da muazzam bir ulaştırma ağı kurabilmiştir.1990`lı yılların başında SSCB`in dağılması sonrası Avrupa Birliğinde ulaştırma politikaları yeniden şekillenmiştir. Kendisi gibi görmediği Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin ulaştırma alanlarını PEN (Pan-European Network) kendine tamam entegre edebilmiştir. Zira aynı dönemde Orta Asya'da ve Kafkaslarda oluşan güç boşluğunu iyi değerlendiren Avrupa Birliği, oranın ulaştırma koridorlarını da kendine entegre girişimlerinde bulunmuştur. Asya`yı Avrupa`ya bağlayan esas ulaştırma koridorlarından biri olan TRACECA koridorunun Azerbaycan sınırlarından geçmesi, zamanla Azerbaycan`ı bölgede önemli aktöre dönüşmesine neden olmuştur. Çalışmada Asya Ulaştırma Koridorlarının Avrupaya entegrasyonun Azerbaycan'a yansıması esas araştırma konusu olmuştur. Özellikle, Azerbaycan için büyük öneme sahip olan TRACECA Projesinin gelişimi, projenin Azerbaycan'a etkisi, Azerbaycan`ın bu projeye çok önem vermesinin nedenleri araştırılmış ve son olarak ta bu konuda yapılması gereken önrilerde bulunulmuşturKeywords
Trans-Avrupa Ağı, Ulaştırma Koridorları, TRACECA, Azerbaycan.

References