Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONU GİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ

Avrupa Birliğinin ekonomik çıkarları kapsamında şekillendirdiği ulaştırma politikaları ilk dönemlerde bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Fakat Batı Avrupa, ulaştırma ağlarındaki bu sorunları kısa dönem içerisinde atlatarak “Trans-Avrupa Ağıˮ (TEN) kapsamındaki projelerle Batı Avrupa`da muazzam bir ulaştırma ağı kurabilmiştir.1990`lı yılların başında SSCB`in dağılması sonrası Avrupa Birliğinde ulaştırma politikaları yeniden şekillenmiştir. Kendisi gibi görmediği Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin ulaştırma alanlarını PEN (Pan-European Network) kendine tamam entegre edebilmiştir. Zira aynı dönemde Orta Asya'da ve Kafkaslarda oluşan güç boşluğunu iyi değerlendiren Avrupa Birliği, oranın ulaştırma koridorlarını da kendine entegre girişimlerinde bulunmuştur. Asya`yı Avrupa`ya bağlayan esas ulaştırma koridorlarından biri olan TRACECA koridorunun Azerbaycan sınırlarından geçmesi, zamanla Azerbaycan`ı bölgede önemli aktöre dönüşmesine neden olmuştur. Çalışmada Asya Ulaştırma Koridorlarının Avrupaya entegrasyonun Azerbaycan'a yansıması esas araştırma konusu olmuştur. Özellikle, Azerbaycan için büyük öneme sahip olan TRACECA Projesinin gelişimi, projenin Azerbaycan'a etkisi, Azerbaycan`ın bu projeye çok önem vermesinin nedenleri araştırılmış ve son olarak ta bu konuda yapılması gereken önrilerde bulunulmuşturAnahtar Kelimeler
Trans-Avrupa Ağı, Ulaştırma Koridorları, TRACECA, Azerbaycan.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri