INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VE İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Hizmet içi eğitimler, işletme çalışanlarınınanlayış, beceri ve bilgi düzeyinin daha da zenginleştirilmesi amacıyla işletmelerin genel çalışma düzenlerini etkilemektedir.Hizmet içi eğitimler, iş dışında ve iş başında eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışanlara işyerinin dışında, işletme içinde veya işletme dışında verilen hizmet içi eğitimler “iş dışında eğitim” olarak ifade edilmektedir. İş dışında hizmet içi eğitimler denildiğinde, genellikleişletme dışında yapılan eğitimler anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, çalışanların işyerinden uzaklaşmadan, bizzat iş başında yapılan hizmet içi uygulamalara “işbaşında eğitim” denilmektedir. Hizmet içi eğitimler, personellerin her zamanki psikolojik ve toplumsal çevrelerinin dışında, iş yerlerinden ayrı ortamlarda yapılan eğitilme yöntemleri olarak görülmektedir.Hizmet içi eğitimle yakından ilişkisi olan performans kavramı; kapasite, beceri, başarı sağlama, üzerine düşen görevin etkin olarak yerine getirilmesi ve işlerin üstesinden gelinmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber, işletmelerdeki performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulabilmesi için mevcut sistemlerin hedef ve amaçlarının ne olacağınınbelirlenmesi gerekir. İşletmelerin belirlenen hedeflere en iyi şekilde ulaşabilmesi için iş görenlerin performans düzeylerinin de profesyonel olarak değerlendirmesigerekir. Bu yüzden performans değerlendirilme tekniği ve yönteminin daha iyi uygulanılması neticesinde ancak istenilen amaca ulaşmak mümkün olabilmektedir.Keywords
Eğitim, Hizmet İçi Eğitim, Performans, Çalışan Performansı.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved