Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VE İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Hizmet içi eğitimler, işletme çalışanlarınınanlayış, beceri ve bilgi düzeyinin daha da zenginleştirilmesi amacıyla işletmelerin genel çalışma düzenlerini etkilemektedir.Hizmet içi eğitimler, iş dışında ve iş başında eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışanlara işyerinin dışında, işletme içinde veya işletme dışında verilen hizmet içi eğitimler “iş dışında eğitim” olarak ifade edilmektedir. İş dışında hizmet içi eğitimler denildiğinde, genellikleişletme dışında yapılan eğitimler anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, çalışanların işyerinden uzaklaşmadan, bizzat iş başında yapılan hizmet içi uygulamalara “işbaşında eğitim” denilmektedir. Hizmet içi eğitimler, personellerin her zamanki psikolojik ve toplumsal çevrelerinin dışında, iş yerlerinden ayrı ortamlarda yapılan eğitilme yöntemleri olarak görülmektedir.Hizmet içi eğitimle yakından ilişkisi olan performans kavramı; kapasite, beceri, başarı sağlama, üzerine düşen görevin etkin olarak yerine getirilmesi ve işlerin üstesinden gelinmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber, işletmelerdeki performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulabilmesi için mevcut sistemlerin hedef ve amaçlarının ne olacağınınbelirlenmesi gerekir. İşletmelerin belirlenen hedeflere en iyi şekilde ulaşabilmesi için iş görenlerin performans düzeylerinin de profesyonel olarak değerlendirmesigerekir. Bu yüzden performans değerlendirilme tekniği ve yönteminin daha iyi uygulanılması neticesinde ancak istenilen amaca ulaşmak mümkün olabilmektedir.Anahtar Kelimeler
Eğitim, Hizmet İçi Eğitim, Performans, Çalışan Performansı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri