Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİTKİSEL YAĞLAR HAKKINDA GASTRONOMİK BİR ÇALIŞMA: ZEYTİNYAĞI

Bu çalışma, Dünya mutfaklarında kullanılan yemeklik bitkisel yağ kavramını gastronomik açıdan tanımlamak, bitkisel yağların mutfakta kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurları belirlemek ve Dünya mutfağından bir gastronomik ürünle zeytinyağı kavramını araştırmak için hazırlanmıştır. Yağ kavramı, fen ve sağlık bilimleri alanlarında birçok akademik çalışmaya konu olmuş, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılmış; insan sağlığına yarar ve zararları, kullanım alanları ve maddesel niteliği gibi değerlendirmelere tabi tutulmuş olmasına rağmen gastronomik bakış açısıyla hazırlanan teorik çalışmalarla yeteri kadar ele alınmamıştır. Araştırma, çok geniş bir yelpazede incelenebilecek olan yağ kavramını, gastronominin uygulama sahalarından en önemlisi kabul edilebilecek mutfak özelinde; yemeklik bitkisel yağ çeşitlerinden zeytinyağı ve zeytinyağı ile üretilen örnek bir gastronomik ürün üzerinden değerlendirmeyi hedeflemiştirAnahtar Kelimeler
Bitkisel Yağ, Zeytinyağı, Gastronomi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri