Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN’S EDUCATION IN TURKEY

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından günümüze, planlı dönem ve neo-liberal dönem olarak adlandırılan süreçte, sosyo-ekonomik odaklı yapılan kalkınma çalışmaları toplumsal yapıda ve özellikle aile ve kadınlar üzerinde önemli değişmelere neden olmuştur. Ekonomik yapıya bağlı olarak enflasyon artışı; sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak iç göçler ve özellikle ataerkil toplumsal yapı aile, kadın ve kadın eğitimi üzerinde etkili olmuştur. Bu çalışmada, 1923 yılından günümüze, diğer bir ifadeyle planlı kalkınma ve neo-liberal dönemler itibariyle, Türkiye’de kadınların eğitim durumunu etkileyen toplumsal faktörler, ekonometrik bir model yardımıyla ve yapısal fonksiyonel bakış açısıyla, toplumsal değişme açısından incelenmiştir. Buna göre kadınların eğitim düzeyi üzerinde model kapsamında en etkili değişken planlı kalkınma dönemi olmuş ve bu dönemin kadınların eğitim düzeyi üzerinde %6’lık bir artışa neden olduğu saptanmıştır. 1980 yılından itibaren planlı kalkınma döneminin alternatifi olarak hayata geçirilen liberal dönem ise Türkiye’de kadınların eğitimi üzerinde anlamlı bir etki yaratmamıştır. Yapısal fonksiyonel modele göre toplumsal değişme açısından özellikle Cumhuriyet döneminde Latin harflerinin kabulü; planlı dönemde ise eğitim imkânlarının artması kadın eğitimi üzerinde doğrudan pozitif etki yaratmış; liberal dönemde ise özellikle yüksek enflasyon ve yüksek bağımlılık oranı kadın eğitimi üzerinde anlamlı bir etki yaratmamıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın eğitimi, Planlı kalkınma dönemi, Liberal ekonomik dönem, Toplumsal değişme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri