Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-

Malum olduğu üzere insan, sosyal bir varlıktır. Sosyalitenin ideal anlamda gerçekleşmesi için ise insanın fıtratına uygun söz ve davranışların egemen olması gerekir. Zira onlar, insanlığın hikmete dayalı olan ortak değerleridir. Hikmetli söz ve davranışların bir coğrafya ve bir zaman dilimi yoktur. Çünkü hikmetli sözler, çağlar üstü boyuta sahiptir. İnsanlığın her dönemde muhtaç olduğu vazgeçilmez evrensel özelliklerdir. Söz konusu o değerler arasında tevazu, güler yüzlülük, yardımseverlik, cömertlik, misafirperverlik, mertlik, cesaret, vefa ve himayecilik gibi özellikler bulunmaktadır. Zaten Hz. Peygamber, hikmeti, müminin yitik malı olduğunu, her nerede bulursa onu alması gerektiğini söylemiştir. Zü’l-İsba‘ el-Advânî (ö.Miladi/600) diye tanınmış olan câhiliye dönemi şairlerinden Ebu Advân Hursân b. Muharris’in, ölüm döşeğinde iken başucunda oturan oğlu Useyd’e yaptığı nasihatler de, herkes tarafından kabul görecek evrensel değerlerdir. Bu çalışmada Zü’l-İsba el-Advânî’nin özlü nasihatleri ele alınmış, Kur’an ve Hz. Peygamberin öğretileri ışığında onların analizi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Cahiliye dönemi, Hursân, Öğütler, Hikmet, Pedagoji.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri