INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜTLERDE YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Yaşamın daha kaliteli, nitelikli ve konforlu sürdürülebilmesi için kullanılmakta olan teknoloji, modern zamanlarda geçmişe oranla daha karmaşık hale gelmesine rağmen daha çok kullanılır olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için zamanın akışına ayak uydurabilmek adına neredeyse artık zorunlu bir araç haline gelmiş olan teknoloji, bilinçli ve dikkatli kullanıldığında yaşamımıza sayısız katkılar sunabilmekte, tersi durumda ise ayak bağı olabilmektedir. Teknolojinin, yaşama olan pozitif katkılarını artırabilmek için bu konuda da çeşitli bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da yeterli donanıma ve eğitime ihtiyaç vardır. Teknoloji okuryazarlığı ise burada belirleyici ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterince donanıma ve bilgiye sahip olmayan kullanıcı (iş gören) bu yoğun trafikte iş yükünü hafifletmek yerine “teknostres”e maruz kalarak strese girebilmektedir. Teknoloji okuryazarlığı zayıf olan bireylerde teknostres’e maruz kalma oranının yüksek olabileceği savıyla yapılan bu çalışmada, Giresun Üniversitesinde henüz kullanıma girmiş olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) Üniversite çalışanları (akademik ve idari personel) üzerinde teknoloji okuryazarlığına bağlı olarak ne yönde ve ne oranda bir teknostres etkisi yarattığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji okuryazarlığının teknostresi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği bulguları elde edilmiştir.Keywords
Yeni Teknolojiler, Teknoloji Okuryazarlığı, Teknostres, Elektronik Belge Yönetim Sistemi.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved