Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTLERDE YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Yaşamın daha kaliteli, nitelikli ve konforlu sürdürülebilmesi için kullanılmakta olan teknoloji, modern zamanlarda geçmişe oranla daha karmaşık hale gelmesine rağmen daha çok kullanılır olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için zamanın akışına ayak uydurabilmek adına neredeyse artık zorunlu bir araç haline gelmiş olan teknoloji, bilinçli ve dikkatli kullanıldığında yaşamımıza sayısız katkılar sunabilmekte, tersi durumda ise ayak bağı olabilmektedir. Teknolojinin, yaşama olan pozitif katkılarını artırabilmek için bu konuda da çeşitli bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da yeterli donanıma ve eğitime ihtiyaç vardır. Teknoloji okuryazarlığı ise burada belirleyici ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterince donanıma ve bilgiye sahip olmayan kullanıcı (iş gören) bu yoğun trafikte iş yükünü hafifletmek yerine “teknostres”e maruz kalarak strese girebilmektedir. Teknoloji okuryazarlığı zayıf olan bireylerde teknostres’e maruz kalma oranının yüksek olabileceği savıyla yapılan bu çalışmada, Giresun Üniversitesinde henüz kullanıma girmiş olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) Üniversite çalışanları (akademik ve idari personel) üzerinde teknoloji okuryazarlığına bağlı olarak ne yönde ve ne oranda bir teknostres etkisi yarattığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji okuryazarlığının teknostresi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği bulguları elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yeni Teknolojiler, Teknoloji Okuryazarlığı, Teknostres, Elektronik Belge Yönetim Sistemi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri