Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bu çalışmada Edward Chace Tolman’ın fareler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve ilk olarak “Amaçlı Davranışçılık” olarak isimlendirdiği daha sonraları “İşaret – Gestalt” olarak değiştirdiği kuramı açıklanmıştır. Bu çalışmada Tolman’ın İşaret – Gestalt Kuramı hakkında bilgi verildikten sonra bu kuramın eğitime yansımaları ve kuram hakkındaki eleştirilere değinilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden alanyazın taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Tolman tarafından geliştirilen İşaret – Gestalt Kuramı’nın ele alınmasının temel sebepleri olarak Tolman’ın Davranışçılık ile Gestalt kuramının bir sentezini yapma çabası ve davranışçılığın öne sürdüğü parçacı yaklaşımı reddetmesi ile davranışlarda bir amaçtan söz etmesi gösterilebilir. Çalışmanın sonucunda İşaret – Gestalt Kuramı’na yönelik eleştiriler bir bütün olarak sunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Amaçlı davranışçılık, Edward Chace Tolman.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri