INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “ÇARDAKLI BAKICI” ADLI TİYATRO ESERİNDE YERLİ (MİLLİ) UNSURLARIN YANSIMALARI

ÖZET Türk edebiyatının önemli şahıslarından birisi olan Mustafa Necati Sepetçioğlu, ününü tarihi romanlarla kazanmış olmasının yanında tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Tiyatro eserleri şunlardır: Çardaklı Bakıcı (1969), Köprü (1969), Son Bloklar (1969), Büyük Otmarlar (1970), Her Bizans’a Bir Fatih (1972), Yunus Emre (1933). Yayımlanan tiyatro eserleri arasında yer alan Çardaklı Bakıcı üç perdeden oluşmaktadır. Tiyatro eseri, fal ve büyü işleriyle uğraşan, bahçesindeki gerçekliği bilinmeyen “Cafer Baba” türbesini kullanıp kendisini evliya gibi göstererek insanları soyan Hacer adlı kadının yaptıklarını konu olarak ele almaktadır. Bu makalede Çardaklı Bakıcı tiyatro eserinde yer alan yerli unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız eserin içeriği ile ilişkili olarak milli unsurlar (yerli unsurlar) arasında yer alan din, mimari yapı, gelenek ve görenek unsurları üzerine ağırlık kazanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çardaklı Bakıcı, Yerel Unsurlar (Milli Unsurlar).

References