INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İran İslam Cumhuriyeti yönetim sistemi oldukça farklı bir yapılanmaya sahiptir. İran İslam hukuku tamamen kendine has bir mahiyet taşımakta ve hatta İslam Hukuku’nun Caferi inancına göre şekillenmektedir. Caferi inancına özgü imâmet anlayışına2 istinaden, anayasada çok geniş yetkilere sahip olan lider, Kur’an-ı Kerim’de yer alan her türlü durumlar dışında sınırsız yetkiye sahiptir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı anayasada lider, yasama, yürütme ve yargı erklerinin en yetkili kişisidir. İslam hukuk sisteminin karar alma yöntemi olan Şûra prensibi ile İran İslam Cumhuriyeti yönetimindeki pek çok kurum halk ya da halkın seçtiği temsilciler tarafından seçilmektedir. İran bu farklı yapılanması ile dünya ülkelerinden oldukça farklı bir konumdadır. Bu doğrultuda çalışmada, İran İslam Cumhuriyeti’nin yönetim yapısı üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.Keywords
İran İslam Cumhuriyeti, Yönetim Yapısı, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler

References