INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PROPOSAL OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR DRY PORT APPLICATION FOR CONTAINER TRANSPORTATION FROM KOCAELI PORTS

Küresel ticarete bağlı olarak artan denizyolu taşımacılığı, ülkelerin ticarete açılan kapıları olan limanları önemli derecede etkilemektedir. Limanlar, artan yük trafiği karşısında rekabet güçlerini muhafaza edebilmek için yatırım planları yapmakta, ayrıca istif alanlarında daha çok konteyner depolayabilmek için çeşitli tedbirlere başvurmaktadırlar. Kocaeli bölgesinde, dar alana sıkışmış durumdaki limanlar için öncelikli yöntem, denizin doldurulması yöntemiyle alan kazanılmasıdır. Bununla birlikte, dünyada yaygınlaşmakta olan kuru liman uygulamasının da, yer kısıtlaması olan Kocaeli konteyner terminalleri için bir çare olabileceği düşünülmektedir. Bir deniz limanı açısından kapasite sorunu söz konusu olduğunda, demiryolu bağlantısına sahip olması ve bir kuru liman ile işbirliği yapması halinde, kuru liman uygulamasının sağlayacağı faydalar, bir optimizasyon modeli geliştirilerek incelenmiştir. Bu çalışmanın neticesinde, konteyner taşımacılığında rol alan tüm aktörlerin belli seviyede fayda sağlayabilecekleri anlaşılmıştır. Geliştirilen matematiksel modelin, liman operatörlerinin karar verme süreçlerinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.Keywords
Kuru liman, konteyner taşımacılığı, optimizasyon modeli, deniz işletmeciliği.

References