Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PROPOSAL OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR DRY PORT APPLICATION FOR CONTAINER TRANSPORTATION FROM KOCAELI PORTS

Küresel ticarete bağlı olarak artan denizyolu taşımacılığı, ülkelerin ticarete açılan kapıları olan limanları önemli derecede etkilemektedir. Limanlar, artan yük trafiği karşısında rekabet güçlerini muhafaza edebilmek için yatırım planları yapmakta, ayrıca istif alanlarında daha çok konteyner depolayabilmek için çeşitli tedbirlere başvurmaktadırlar. Kocaeli bölgesinde, dar alana sıkışmış durumdaki limanlar için öncelikli yöntem, denizin doldurulması yöntemiyle alan kazanılmasıdır. Bununla birlikte, dünyada yaygınlaşmakta olan kuru liman uygulamasının da, yer kısıtlaması olan Kocaeli konteyner terminalleri için bir çare olabileceği düşünülmektedir. Bir deniz limanı açısından kapasite sorunu söz konusu olduğunda, demiryolu bağlantısına sahip olması ve bir kuru liman ile işbirliği yapması halinde, kuru liman uygulamasının sağlayacağı faydalar, bir optimizasyon modeli geliştirilerek incelenmiştir. Bu çalışmanın neticesinde, konteyner taşımacılığında rol alan tüm aktörlerin belli seviyede fayda sağlayabilecekleri anlaşılmıştır. Geliştirilen matematiksel modelin, liman operatörlerinin karar verme süreçlerinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kuru liman, konteyner taşımacılığı, optimizasyon modeli, deniz işletmeciliği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri