Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


CAMİLERDE PANİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DERLEME ÇALIŞMASI

Mimari tasarım birçok probleme çözüm aramaktadır. Bu problemlerden biri de bina içinde bulunan insanların hızlı ve güvenli şekilde tahliyesi konusudur. Camiler Müslümanlar için ibadet yeri ve çok fonksiyonlu toplanma merkezidir. Türkiye’de sayısı yaklaşık 89.300 olan camilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Camiler içinde aynı anda birçok insanı barındırması sebebiyle acil durumlarda oluşabilecek panik durumunda insanların etkili tahliye edilebilmesi açısından önemli bir yapı tipidir. Buna rağmen literatürün tamamında camilerde panikle kaçışın üzerine henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. Camilerde panik halindeki kullanıcıların dinamiklerini anlayıp ideal tasarımın gerçekleştirilebilmesi için panik davranışının anlaşılması önemlidir. Panik kullanıcıların yangın, izdiham, deprem, terör veya acil durumlardan kaçışı sırasında ölüme ve yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu kayıp ve zarar riskini bina daha tasarım aşamasındayken önlemler alarak önlemek mümkündür. Makalede panik oluşumunun mekanizması literatürden faydalanılarak özetlenmiş ve camilerde olan panik durumu ve sonuçları yayınlanmış haberler üzerinden derlenmiştirAnahtar Kelimeler
Panik davranışı, cami yapıları, tahliye güvenliği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri